สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท คาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

517/3 ม.9 นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

Tel. 037-204-576-8 Fax. 037-204-507 E-mail: pranee@kasei.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณปิยกานต์ ทองพา

ผลิตภัณฑ์

ฉีดอะไหล่พลาสติกรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

117 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 265


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก