สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท อาร์ เอส สปริงอะไหล่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

58/4 ม.9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210

Tel. 02-810-3206 Fax. 02-810-2783

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณรวง จงเทพ

ผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนเบาะรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

2 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 124


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก