สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เจเนอรัล เคมิเคิ้ลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

50 ซ.รามคำแหง 32 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel. 02-732-3083-4 Fax. 02-374-1002 E-mail: gc@anet.net.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวีระพล ไพศาลกูล
2. คุณการุณ เอมอมร
3. คุณวิชา พลวิชิต

ผลิตภัณฑ์

Ingection part, Blow part, Mirror assy

ทุนจดทะเบียนบริษัท

22 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 133


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก