สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

440/1 ม.17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-315-3577-8 Fax. 02-315-3579 E-mail: mycoating@yahoo.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณอนันต์ จงเสถียร
2. คุณพสิษฐ์ สุปรีดิ์วรกิจ

ผลิตภัณฑ์

เคลือบผิวโลหะด้วยซิงค์สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

10 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 51% - ต่างชาติ 49%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 155


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก