สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท กรีน ควอลิตี้ ฟินนิชชิ่ง จำกัด

ที่อยู่ (Address)

24/32 ม.6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-740-4750-3 Fax. 02-740-4754 E-mail: paul@autokute.net, sorawit.rangsri@gmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย
2. คุณสรวิชญ์ รังษีวุฒิศักดิ์
3. คุณอาชว์วรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย

ผลิตภัณฑ์

โรงชุบ ZINC (โรงชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า)

ทุนจดทะเบียนบริษัท

20 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 28


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก