สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เอเชี่ยน โคดดิ้ง ซิสเท็มส์ จำกัด

ที่อยู่ (Address)

19/12-13 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

Tel. 02-203-0232 Fax. 02-203-0235 E-mail: pongsiri@asiancoding.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณพงษ์ศิริ ตั้งเจริญ

ผลิตภัณฑ์

เครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Soft Ware และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบาร์โค้ด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

10 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 12


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก