สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ชวกน จำกัด

ที่อยู่ (Address)

39/79 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซ.4 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร 74000

Tel. 034-493-357 Fax. 034-490-358 E-mail: info@schavakon.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกฤดิภัทร์ ตั้งก่อสกุล
2. คุณณัฐพล ตั้งก่อสกุล

ผลิตภัณฑ์

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ไส้กรองโซล่า

ทุนจดทะเบียนบริษัท

20 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 89


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก