สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

7/137 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

Tel. 038-650-193-200 Fax. 038-650-201-2 E-mail: mongkol.s@somboon.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
2. คุณมงคล แซ่จิว
3. คุณเสรี เนตรห์สนัยน์

ผลิตภัณฑ์

ผลิต Drum Brake,Disc Brake,Exhaust Mani Fold,Hub Front, Hub Rear,Fly Wheel Housing Clutch Camshaft

ทุนจดทะเบียนบริษัท

185 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 212


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก