สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท อาร์ เอส เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่อยู่ (Address)

57/10 ม.12 ซ.ธนสิทธิ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-182-1125-7 Fax. 02-182-1116 E-mail: rsmqc@yahoo.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณไพโรจน์ สิทธิศร
2. คุณอิงกมล นิธิสินกล
3. คุณสุชาติ โพธิ์บัลลังค์

ผลิตภัณฑ์

Manufacture of Metal Parts By Sport Weelding and Stamping Die Making for Stamping Parts.

ทุนจดทะเบียนบริษัท

5 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 28


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก