สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เคียววา โคเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

777 ม.6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองระเวียง อ.เมือง นครราชสีมา 30000

Tel. 044-218-260 Fax. 044-218-246 E-mail: kyowatoa@cscoms.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณประมาณ ไตรภพกลาง
2. คุณอุไรรัตน์ ศรีสงค์
3. คุณนรินทร์ รุ่งเรืองศิริวาณิช

ผลิตภัณฑ์

Precision Shaft, Nut, Screw, Roller Bearing, Pin, Bush

ทุนจดทะเบียนบริษัท

76 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 144


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก