สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ฟาราเทค จำกัด

ที่อยู่ (Address)

128/96 ม.15 ซ.ไทยประกัน 3/2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-317-6127-9 Fax. 02-317-6130 E-mail: faratechcoltd@yahoo.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณวิวัฒน์ อัศวสำเริง
2. คุณฐณภัทร จันสอาด
3. คุณปรีชา รุ่งโชคอนันต์

ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมสนับสนุน การชุบเคลือบผิวโลหะ (Zinc Elector Plating and Zinc Alloy Plating)

ทุนจดทะเบียนบริษัท

4 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 93


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก