สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ศรจินดา สหกิจ จำกัด

ที่อยู่ (Address)

200/2 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมทองโกรว์ ต.คลองตำหรุ อ.เมือง ชลบุรี 20000

Tel. 038-743-911-12 Fax. 038-743-910 E-mail: somsorn@sornchinda.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสมศร จ้อยจินดา
2. คุณสักกรี มีแสง
3. คุณจิตตรา นุสนธิ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตชื้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

10 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 187


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก