สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เคิร์น - ไลเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

4/9 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง 21150

Tel. 038-685-531 Fax. 038-685-814,038-682-951 E-mail: aranya@kern - liebers.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณอรัญญา ทรงเจริญกิจ
2. คุณปานวิภา ศรีอรุณ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตสปริงสำหรับเข็มขัดนิรภัย

ทุนจดทะเบียนบริษัท

15 ล้านบาท.

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 60


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก