สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ฟูจิซา (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

300/1 ม.3 ถ.บางนา - ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง ชลบุรี 20000

Tel. 038-744-092-4 Fax. 038-744-091 E-mail: veena@fujisah.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณชัย ศรัณย์เกตุ
2. คุณวีนา ประกอบธรรม

ผลิตภัณฑ์

ผลิต Body Part & Chassis Part

ทุนจดทะเบียนบริษัท

170 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 301


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก