สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตรา ออฟ ซิสเต็มท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

25/71 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

Tel. 02-969-7722-5 Fax. 02-969-7729 E-mail: ursthai@ji-net.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณภูรี วัฒนศัพท์
2. คุณบุญชัย พิเชษวีรชัย

ผลิตภัณฑ์

ให้บริการรับรองระบบมาตราฐานสากล เช่น ISO 9001,ISO/TS16949

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 60


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก