สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ - คล๊าค ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 32-33 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel. 02-230-3003 Fax. 02-267-6122 E-mail: wkongsuwan@kcc.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณศริญญา จูสนิท
2. คุณวีรภรณ์ คงสุวรรณ

ผลิตภัณฑ์

กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียนบริษัท

819.6 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 1200


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก