สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

188 ม.9 ต.บางนาง อ.พานทอง ชลบุรี 20160

Tel. 038-156-652-4 Fax. 038-156-616 E-mail: chainarong@syk.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณชัยณรงค์ ภักดีพาณิชพงศ์
2. คุณดารีณัฏฐ์ ภักดีพาณิชพงศ์

ผลิตภัณฑ์

แม่พิมโลหะ/พลาสติก ปั๊มโลหะ/เชื่อม/ประกอบชิ้นส่วน ดวงไฟ/ไฟแสดงสัญญาณ/แตรไฟฟ้า/แตรลม

ทุนจดทะเบียนบริษัท

25 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 200


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก