สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เฟยซิน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ที่อยู่ (Address)

234/53-54 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสุมทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

Tel. 02-463-9569-70 Fax. 02-463-9571 E-mail: info@fsrubber.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณทัศนีย์ กฤษฎาโอฬาร
2. คุณอรวิยา ชูช่วย

ผลิตภัณฑ์

ยางกันกระแทกใต้ท้องรถกะบะ ISUZU Thiland,ยางท่อไอเสีย และยาง Seal บ.HKS Thailand ยาง บ.Yanaha Thailand,ยาง ซีลกระจก GM holden Australia,ยาง บ.Vandapac

ทุนจดทะเบียนบริษัท

6 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 80


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก