สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

23 ซ.ศาลาแดง 1 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel. 02-233-7935-6 Fax. 02-233-7932 E-mail: swaek @ auromex.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเสวก ประกิจฤทธานนท์
2. คุณสุพีรยา ประกิจฤทธานนท์
3. คุณยุพิน พูลมา

ผลิตภัณฑ์

Surface-Finishing chemical products, Plating equiprnent, Glass color

ทุนจดทะเบียนบริษัท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 80


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก