สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

สำนักงานผู้แทน แมกน่า อินเตอร์แนชั่นแนล อิงค์

ที่อยู่ (Address)

เซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 30 , 589/160 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel. 02-745-7125 Fax. 02-745-7130

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณภัทรพร รัตนถาวรกิจ

ผลิตภัณฑ์

เป็นผู้แทนในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับลูค้าและหาข้อมูลสนับสนุน ให้กับสำนักงานใหญ่ในแคนาดา ซื้อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 183


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก