สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address)

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel. 02-679-6226,02-679-6262 Fax. 02-679-6233

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณกัญญา แสงพิทักษ์

ผลิตภัณฑ์

FINANCIAL INSTITUTION,OFFERING 1.INTERNATIONAL FACTORING 2.DOMESTIC FACTORING

ทุนจดทะเบียนบริษัท

438.50 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 15% - ต่างชาติ 85%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 65


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก