สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำกัด

ที่อยู่ (Address)

101/51/1 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Tel. 02-529-0336, 02-982-7000 Fax. 02-529-1777, 02-984-3141 E-mail: yaws@ksc.th.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณปองชัย ดำเนินพิริยกุล
2. คุณทวีชัย กติกาวงศ์ขจร
3. คุณสยาม วิทิตอนันต์

ผลิตภัณฑ์

กระทะล้ออะลูมิเนียมอัลลอย

ทุนจดทะเบียนบริษัท

66 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 298


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก