สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

เลขที่ 9 ชั้น 18 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel. 02-719-9555-9 Fax. 02-719-9546-7 E-Mail: marketing@hemaraj.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์
2. คุณลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ
3. คุณอัญชลี ประเสริฐจันทร์

ผลิตภัณฑ์

ผู้พัฒนาที่ดินอุตสาหกรรและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ทุนจดทะเบียนบริษัท

6,000 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 53.74% - ต่างชาติ 46.26%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 250


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก