สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สาขาที่ 00002

ที่อยู่ (Address)

420/1 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

Tel. 02-673-1513-5 Fax. 02-673-1517 E-Mail: gifeng@gif.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณประสาร บุนฑารักษ์
2. คุณรุ่งโรจน์ บุนฑารักษ์
3. คุณชาตรี บุนฑารักษ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก ชิ้นส่วนยายนต์ และอุปกรณ์ประดับยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

5 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 270


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก