สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ชัยมงคลรับเบอร์ จำกัด

ที่อยู่ (Address)

36/226 ซ.งามปัจจะ 1 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel. 02-802-4135-7 Fax. 02-802-4138 E-Mail: chai_sutha@hotmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุธา พิทักษ์ธนกุล 081-932-8862
2. คุณลดาวัลย์ พิทักษ์ธนกุล

ผลิตภัณฑ์

Oil Seal, Seal Valve, All Rubber Parts

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 34


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก