สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เคคคอร์ เซ็นเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

134 ซ.สมานมิตร ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel. 02-319-2393-5 Fax. 02-318-7847 E-Mail: décor@decor.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณศิริชัย สายพัฒนา
2. คุณศิริสิน อัสสกุล
3. คุณประวิทย์ สาระเนตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตหนังหุ้มเบาะรถยนต์ และหุ้มแผงข้างรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

10 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 58


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก