สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท โรกี้รับเบอร์ ออโต้พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

175-177 ถ.มังกร แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

Tel. 02-226-1816, 225-8618-9 Fax. 02-225-5542 E-Mail: rokyrubber@yahoo.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณพัชรา ต่อพัฒนศิริกุล
2. คุณนิธิพล มาลสุขุม

ผลิตภัณฑ์

Automotive rubber parts, Mounting, Bushing, shock absirber rubber, Bumper, Steening rack boots…ete

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 58


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก