สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

64/8 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

Tel. 038-667-800-7 Fax. 038-667-865

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเพชรรัตน์ จันทโชติ
2. คุณปิแอร์ เจโก
3. คุณสักก์ สุวรรณศรี

ผลิตภัณฑ์

ผลิตกระจกรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1,300 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 0.1% - ต่างชาติ 99.9%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 786


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก