สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ยูนิเฟาน์ดรี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

60/8,60/12,58/88 ม.9 ซ.วัดท่าพูด ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210

Tel. 02-810-2695-6, 02-813-4638-9 Fax. 02-810-2721 E-Mail: sales@thailandfoundry.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณปิยวัฒน์ แก้วยานุรักษ์
2. คุณรุ่งทิพย์ แก้วยานุรักษ์

ผลิตภัณฑ์

หลอมหล่อเหล็ก และผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรการเกษตร

ทุนจดทะเบียนบริษัท

7 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 100


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก