สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

111 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel. 02-564-8041 Fax. 02-564-8042 E-mail : enguiries@tuv-sud.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณบวย ก๊อกไฟ
2. คุณสุทธิชัย รัตน์ธนารักษ์
3. คุณบรรเจิด กัจฉมาภรณ์

ผลิตภัณฑ์

ตรวจรับรองระบบ ISO 9001,ISO 14001, ISO/TS16949, E-MARK, HOMOLOGATION

ทุนจดทะเบียนบริษัท

75 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 79


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก