สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address)

678 ซ.ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ 10280

Tel. 02-323-2754-5 Fax. 02-709-5516 E-mail:alex@inter-hides.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณองอาจ ดำรงสกุลวงษ์
2. คุณชุติมา บุษยโภคะ
3. คุณวัลลภา ทวนนวรัตน์

ผลิตภัณฑ์

ทำหนังเบาะรถยนต์ หนังพวงมาลัย หนังหุ้มเกียร์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

190 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 579


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก