สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เซ็นติฟอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

144/23 ชั้น 6 อาคารเอ โครงการคลองจั่นเพลส ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel. 02-377-0928-9 Fax. 02-377-1209 E-mail: nuntapong@centiforce.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. MR.NUNTAPONG JUNKOOMUANG

ผลิตภัณฑ์

บริการด้านคำปรึกษา สินค้า อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

4 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 15


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก