สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

31/1 ม.3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-335-5555 Fax. 02-312-8909 E-Mail: terdsak@toagroup.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเทอดศักดิ์ สุรกิจบวร
2. คุณพงศกร อินทรชุมนุม
3. คุณธีระ กองผาสุข

ผลิตภัณฑ์

ผลิตและจำหน่ายกระดาษทราย,ผ้าทราย-สายพาน, อุปกรณ์สำหรับงานขัดอุตสาหกรรม,สีพ่นซ่อมรถยนต์ (TOA)

ทุนจดทะเบียนบริษัท

335 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 439


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก