สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจวิริยะ เทรดดิ้ง

ที่อยู่ (Address)

17 ม.4 ถ.สังฆประชา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel. 02-988-5201-4 Fax. 02-988-5194 E-Mail : motorex@loxinfo.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุรพล ฤกษ์ดี

ผลิตภัณฑ์

ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น

ทุนจดทะเบียนบริษัท

1 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 63


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก