สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

66/1 ม.6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130

Tel. 02-673-9559 Fax.02-673-9577-8 E-Mail:secretary@lohakit.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์
2. คุณสมนึก ธนะสาร

ผลิตภัณฑ์

Stainless Steel Sheets, Coils and Tubes for automotive Industry

ทุนจดทะเบียนบริษัท

320 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 276


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก