สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท สยาม ซัสเพนชัน อินโนเวชัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

128/185 ซ.ไทยประกัน 1/1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-706-3200,02-706-3355 Fax. 02-706-5568 E-Mail: shockgazi@gmail.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเรืองศิษฐ์ มงคลเสรีชัย

ผลิตภัณฑ์

จัดจำหน่ายโช้คอัพมอเตอร์ไซด์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

2.6 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 33


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก