สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เอเวอร์ เวลธ์ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

700/334 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี 20000

Tel. 038-468-357-9 Fax. 038-468-360 E-Mail :admin@enplastic.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณเอเดรียน ลี
2. คุณสุกัญญา ทองเลิศ
3. คุณสถาพร คิดมุ่ง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์พลาสติก สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

60 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 101


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก