สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

ที่อยู่ (Address)

5/6 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel. 02-524-9600 Fax.02-524-9661 E-Mail: soonk@fabrinet.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. ดร.สุ่น แก้วชาญศิลป์
2. คุณพีระพงษ์ อุศรสุวรรณ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

200 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 0.1% - ต่างชาติ 99.9%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 3,906


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก