สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

64/16 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

Tel. 038-954-515, 038-656-370 Fax. 038-954-516, 038-954-545 E-Mail : pbooncha@bendix.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุพจน์ น้านำโชค
2. คุณชัยยศ จันทร์แย้ม
3. คุณอัครเดช หวังสมบูรณ์ศิริ

ผลิตภัณฑ์

DISC BRAKE PADS

ทุนจดทะเบียนบริษัท

250 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 73


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก