สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

98 อาคารอรรถกระวี ชั้น 2 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Tel. 02-661-2445 Fax. 02-259-6564 E-Mail: info@aac.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณพรศักดิ์ อริยพงศ์ไพโรจน์
2. คุณวีระพันธ์ มาดีเจริญพร
3. คุณเฉลิมฤดี รุ่งโรจน์ดี

ผลิตภัณฑ์

ผู้แทนจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่แท้สำหรับรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

50 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 114


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก