สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เอ-เทค เมทัล เวอร์ค จำกัด

ที่อยู่ (Address)

69/6 ม.6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-707-0877-9 Fax. 02-707-0899 E-Mail: atech@ksc.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุชาติ ตันติพัฒนพงศ์
2. คุณภัทรา สงวนเศรษฐกุล

ผลิตภัณฑ์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์โลหะ รับขึ้นรูปโลหะ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

4 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 67


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก