สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

51/19-20 ม.9 ซ.สุขุมวิท 105 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel. 02-744-5051-55 Fax. 02-744-5056 E-Mail :sales@pacific-rubber.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณอรดา สุวรรณพิมลกุล
2. คุณพชร สุวรรณพิมลกุล
3. คุณชญานี สุวรรณพิมลกุล

ผลิตภัณฑ์

ผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ทุนจดทะเบียนบริษัท

5 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 361


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก