สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท สยามยูไนเด็ดรับเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

55 ม.6 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน นครปฐม 73110

Tel. 034-220-777 Fax. 034-220-022 E-Mail : contact@siamunitedrubber.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุวัฒน์ กอบกาญจน์สกุล
2. คุณสุวิทย์ แซ่กิม
3. คุณสุวงศ์ กอบกาญจน์สกุล

ผลิตภัณฑ์

ยางปุพื้นภายในรถยนต์ รถปิคอัพ ยางบังโคลน และ ผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับยานยนต์ ล้อรถโฟลค์ลิป และผลิตภัณฑ์ยางในอุตสาหกรรมปลอดภัย

ทุนจดทะเบียนบริษัท

150 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 313


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก