สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท คิวเอดี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 23 ห้อง 2301 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tel. 02-202-9363 Fax. 02-168-3040 E-Mail : tnk@qad.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณชอบคิด เกษมมุทร
2. คุณวรารักษ์ อานามวัฒน์
3. คุณประพันธ์ โพธิรัตนสมบัติ

ผลิตภัณฑ์

พัฒนา จัดจำหน่าย และให้บริการชุดคำสั่งซอฟแวร์ เบ็ดเสร็จทางธุรกิจและทำการป้อนข้อมูลหรือจัดระบบ สื่อสารข้อความลงคอมพิวเตอร์ และรับซ่อมคอมพิวเตอร์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

11.2 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 60


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก