สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address)

299 ม.6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

Tel. 02-725-3999 Fax. 02-725-3939, 02-702-3933 E-Mail: sales@menamstainless.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ
2. คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตลวดสแตนเลสและเพลาสแตนเลส ลวดเชื่อม TIG-MIG, และ Alloy-Carbon Steel

ทุนจดทะเบียนบริษัท

299 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 85% - ต่างชาติ 15%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 396


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก