สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

129 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

Tel. 02-728-8500 ต่อ 8601 Fax. 02-728-8518 E-Mail : yongkiat.k@somboon.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
2. คุณพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์
3. คุณนภัสร กิตะพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์

เพลาข้าง , เพลาแหนบ

ทุนจดทะเบียนบริษัท

426 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 86.64% - ต่างชาติ 13.36%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 365


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก