สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

64/3 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

Tel. 038-954-905 Fax.038-954-912 E-Mail : pboonfu@lear.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสมพงษ์ อติพันทชัย
2. คุณสมคิด ลอยลม
3. คุณพุทธตาล บุญฟู

ผลิตภัณฑ์

เบาะรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

312 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 186


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก