สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เทยิ่น ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 17 เลขที่ 44 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel. 02-219-5000 Fax. 02-219-5025 E-Mail : teerawit@ni-teijinshoji.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณธีรวิทย์ สุรภุชงค์
2. คุณนวพร จิรธรรมภิญโญ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมเบาะรถยนต์ทั่วประเทศ ครึ่งตัวและเต็มตัว ผ้าหุ้มเบาะรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

200 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 51


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก