สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัด (สาขาที่ 00001)

ที่อยู่ (Address)

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 12 ห้อง 1201 ถ.สุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel. 02-662-3624-5 Fax. 02-662-3627 E-Mail:surapong@nishikawa.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุรพงษ์ ศรีเจริญจิตร์
2. คุณปรภณ วงษ์ประสิทธิ์
3. คุณสรัญ มะระยงค์

ผลิตภัณฑ์

ยางของกระจก , ยางขอบประตู ยางขอบฝากระโปรงท้าย

ทุนจดทะเบียนบริษัท

630 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 1.59% - ต่างชาติ 98.41%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 1,033


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก