สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง ชลบุรี 20160
Tel. 038-447-200-15  Fax. 038-447-259-60,038-186-036   E-Mail: thaisteel@thaisteelcable.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณชูทอง พัฒนะเมลือง
2. คุณสริศ พัฒนะเมลือง
3. คุณสุทน เปรมปรี

ผลิตภัณฑ์

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์, สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

268.5 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 72.86% - ต่างชาติ 27.14%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 964


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก